R.E.B.E.

Reţeaua de Educaţie Biblică prin Extensie

1_ Coord Adi Paul 2008
Coordonator sistem REBE: 
Adi Paul

Viziunea:
Un sistem naţional de încredere în rândul păstorilor şi lucrătorilor baptişti pentru păstrarea, dezvoltarea, promovarea şi implementarea educaţiei biblice prin extensie în cadrul Uniunii Baptiste în ţară şi peste graniţe.

Scopul: 
Promovarea şi coordonarea implementării filosofiei de educaţie biblică prin extensie prin biserica locală în Romînia şi peste graniţă pentru multiplicarea ucenicilor Domnului Isus, conform  textului din 2 Tim 2:2

Misiunea: 

Sprijinirea bisericilor din România în lucrarea de echipare transformatoare, folosind uneltele Educaţiei Biblice prin Extensie, de către păstori și slujitori în bisericile locale . Ev. Matei 9:35-38, 28:18-20, Fapte 1:8.

Nevoia:

  • Sistemele de pregătire a slujitorilor pentru lucrarea în biserică sunt destul de limitate ca și număr.
  • După absolvirea seminarului biblic sau a unei școli teologice, absolvenții au nevoie de un sistem local şi naţional prin care să continue propria echipare.
  • Sunt tot mai puţini lucrători echipaţi intenţionat în biserică spre lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu.

Strategii:

A: Contextualizarea curricumului în limba română

B: Implementarea uceniciei ca și mod de viaţă în biserica locală

C: Dezvoltarea unei rețele eficientă printre credincioșii baptişti din Romînia şi din afara graniţelor

D. Redescoperirea păstorilor şi misionarilor care au fost implicaţi în echiparea prin filosofia de ucenicie EBE dar care nu s-au multiplicat, pentru a veni în sprijinul lor în lucrarea de echipare a liderilor slujitori

E. Descoperirea şi colaborarea cu pastori şi laici (potenţiali şi interesaţi) deschiși pentru echiparea prin filosofia de ucenicizare prin uneltele REBE.

OBIECTIVE:

  1. REBE România doreşte să extindă echiparea păstorilor şi lucrătorilor în bisericile baptiste. 2 Tim 2:2
  2. Consolidarea nucleului naţional REBE lărgit.
  3. Zidirea spirituală a echipei pornind de la testul Right Path personal şi cel de lucru în echipă.
  4. Promovarea filosofiei de lucrare REBE la nivelul Comunităţilor şi a Uniunii bisericilor Baptiste

Evaluarea:

Evaluarea va fi un proces care se va face pe tot parcursul lucrării dar în mod specific, rezultatele evaluării se vor prezenta la întîlnirea bordului în fiecare an. Echipa de coordonare analizează slujirea şi prezintă nucleului REBE la consultarea anuală, concluziile împreună cu raportul financiar.

Ovidiu Ghiţă                           Asistent Reţea REBE – partea de EST

Eugen V Paul                          Asistent Reţea REBE – partea  de VEST