B.E.B.E.

Biserici care echipează lideri-slujitori, folosind Educaţie Biblică prin Extensie.

Petrica
Coordonator national: Petrica Ursache

Viziunea

O reţea de încredere de lideri slujitori ucenicizatori, la nivel naţional – bărbaţi şi femei – cu scopul de a se multiplica, iar treptat sub călăuzirea Duhului Sfânt, bisericile să devină relevante şi multiplicatoare.

BEBE echipează lideri-slujitori – bărbaţi şi femei – în special din cadrul Cultului Creştin după Evanghelie.
Coordonatorul naţional al sistemului BEBE este Ursache Petru, asistat de fratele Dăneti Ioan, pentru partea de vest a țării.
Coordonatorul naţional este unul din presbiterii Bisericii Creştine după Evanghelie „Filadelfia” din Botoşani

Nevoia

A. Existenţa unui număr mic de lideri-slujitori formaţi prin sistemele de pregătire formală, în raport cu cerinţele bisericilor locale;
B. Lipsa unei specializări a liderilor-slujitori în conducere şi administraţie bisericească;
C. Lipsa unei mişcări de multiplicare a liderilor ucenicizatori la nivel naţional;
D. Insuficienta implicare a surorilor în lucrarea de ucenicizare şi de multiplicare a lucrării femeilor din bisericile locale ale Cultului (conform Tit 2:3);
E. Existenţa unui număr foarte mic de lideri-slujitori echipaţi, în unele biserici româneşti din Diaspora.

Soluţia

A. Echiparea de lideri ucenicizatori conform profilului stabilit;
B. Pregătire în domeniul conducerii şi administraţiei bisericeşti prin programul de Teologie Pastorală;
C. Formarea unei echipe de lideri multiplicatori, cu accent pe educaţia adulţilor;
D. Echiparea unui grup de femei capabile să se multiplice;
E. Echiparea de lideri ucenicizatori în bisericile româneşti din Diaspora.