Viziune si Misiune

Viziune

O lucrare dezvoltată de Centre de Pregatire cu baza în Biserica Locală, în toată mișcarea evanghelică, unde lideri slujitori ucenicizatori, bărbați și femei, se echipează prin pregătire biblică, accesibilă, să slujească biserici relevante și  multiplicatoare, cu un impact tot mai puternic în misiunea mondială.

 

Misiune

Contextul actual scoate in evidentă nevoia de “echipatori” cu viziune de multiplicare a liderilor slujitori ucenicizatori pentru o lucrare în extindere. EBE țintește spre formarea “în lucrare“ nu doar “pentru lucrare”, formare la care să contribuie oameni înzestrați de Dumnezeu, echipați și împuterniciți în biserică, de către biserică și pentru lucrarea bisericii.

Deosebitul potențial existent în bisericile române evanghelice de a influenta societatea si de a face diferența în misunea mondială depinde în mare măsură de calitatea și de numărul liderilor slujitori autentici. Iată de ce EBE se implică deplin în pregătirea de lideri slujitori ucenicizatori sau multiplicatori.

Prin parteneriatele şi infrastructura disponibilă la ora actuală şi beneficiind de călăuzirea şi ajutorul lui Dumnezeu, EBE continuă să participe la lansarea bisericii române spre un rol semnificativ în ceea ce priveşte îndeplinirea mandatului Marii Însărcinări. Până la această dată EBE s-a implicat prin personalul său în lucrarea de misiune transculturală, participând la misiuni pe termen scurt de echipare de lideri slujitori în diferite ţări ca şi Vietnam, Moldova, Ucraina, Tajikistan, Sudanul de Sud, ș.a.

Un deosebit interes și potențial pentru implicare si slujire se remarcă de asemenea tot mai mult printre femeile creștine. Ele sunt sursa utilizată încă insuficient pentru Împarăția lui Dumnezeu. Femeile mature si evlavioase sunt de mare necesitate pentru creșterea sănatoasă a trupului spiritual al Domnului Hristos. EBE dezvoltă programe specifice pentru lucrarea femeilor.