Istoric

Timp de 10 de ani de zile, din anul 1979 până în anul 1989, în cadrul unor programe clandestine organizate de către BEEI (Biblical Education by Extension International), organizație denumită actualmente “Entrust”, în timpul unui regim comunist opresiv faţă de biserică, mulţi lideri evanghelici, inclusiv cei din cadrul Fundației EBE, au fost echipaţi în grupuri mici de studiu pentru a sluji biserica şi nevoile ei.

Sub directa asistenţă şi coordonare a organizaţiei Entrust şi a misionarilor aflaţi în Romania, s-au stabilit apoi, după revoluţia din Decembrie 1989, bazele apariţiei organizaţiei indigene române de Educaţie Biblică prin Exensie – EBE. Având programe pilot pentru deschiderea şi dezvoltarea de CPBL (Centre de Pregătire cu baza în Biserica Locală), cu studenţi dintre care unii lideri de biserici, iar alţii, membri cu potenţial în adunările lor locale, în diferite zone geografice din ţară, EBE a depus eforturi considerabile în dezvoltarea şi folosirea programei de pregătire a liderilor slujitori. În colaborare cu Entrust, iar mai târziu şi cu CRM sau Elmbrook Church din SUA, s-au făcut eforturi şi investiţii financiare pentru traducerea, contextualizarea materialelor, editarea şi implementarea cursurilor precum şi a programelor de echipare, implementarea viziunii şi a strategiilor care aduc beneficii mişcării evanghelice. EBE a încercat să dezvolte şi să menţină parteneriate solide cu toate denominaţiile evanghelice şi cu biserici locale mai mari din ţară și de peste hotare. S-au deschis tot mai multe CPBL prin lucrarea cărora bisericile locale respective au echipat oameni şi au început apoi să promoveze astfel, slujitori în zona lor geografică.

Fiecare denominaţie evanghelică din Romania are acum propriul Sistem de echipare şi există la fiecare Sistem o Echipă de Conducere Națională, sub coordonarea directă a Coordonatorului Naţional de la sistemul respectiv. Astfel avem sisteme de pregătire la Cultul Crestin Penticostal, Cultul Creştin Baptist, Cultul Creştin după Evanghelie, Bisericile Autonome şi există de asemenea un Sistem pentru Lucrarea cu Femeile. Se află în dezvoltare şi o lucrare de echipare în cadrul mişcării Oastea Domnului.

În anul 2003, mai mult de 2000 de studenţi erau înregistraţi în programe de pregătire în diferite CPBL din țară. Apoi, în anul 2005, erau 5500 de studenţi, bărbaţi şi femei,  în diverse pregătiri la diferite niveluri în cadrul CPBL. La ora actuală nu se mai ţine de mult timp în mod strict o asemenea evidenţă, Centrele de Pregătire aparţinând bisericilor şi nu Fundației EBE. Mai mult, programele de echipare din multe CPBL folosesc diverse alte cursuri pe lângă cele puse la dispoziție de către EBE.
Viziunea a fost captată de foarte mulţi lideri evanghelici. Materialele de pregătire din programa EBE se pun la dispoziţie la cerere tuturor celor interesaţi şi fiecare Sistem denominațional încercearcă în colaborare cu denominaţia din care face parte, să răspundă nevoilor specifice.