Despre noi

Timp de 10 de ani de zile, începând cu anul 1979, în cadrul unor programe clandestine organizate de către BEE-I (Biblical Education by Extension-International, actualul Entrust) în timpul unui regim comunist opresiv faţă de biserică, mulţi lideri, inclusiv actualii lideri de la EBE, au fost echipaţi în grupuri mici de studiu pentru a sluji biserica şi nevoile ei.

Sub directa asistenţă şi sprijinul organizaţiei Entrust şi a misionarilor Entrust aflaţi în Romania, s-au stabilit apoi după revoluţia din Decembrie 1989, bazele apariţiei organizaţiei indigene de educaţie biblică prin exensie – EBE. Având programe pilot pentru deschiderea şi dezvoltarea de CPBL, cu studenţi dintre care unii lideri de biserici, iar alţii, membri cu potenţial în adunările lor locale, în diferite zone geografice din ţară, EBE a depus eforturi considerabile în dezvoltarea şi folosirea programei de pregătire a liderilor slujitori. În colaborare cu Entrust iar mai târziu şi cu CRM sau Elmbrook Church din SUA, s-au făcut eforturi şi investiţii financiare pentru traducere, contextualizarea materialelor, editarea şi implementarea cursurilor precum şi a programelor de echipare, implementarea viziunii şi a strategiilor care aduc beneficii diferitelor mişcări evanghelice. EBE a încercat să dezvolte şi să menţină parteneriate solide cu toate denominaţiile evanghelice şi cu biserici locale mai mari din ţară. S-au deschis tot mai multe CPBL prin lucrarea cărora bisericile locale respective au echipat oameni şi au început apoi să promoveze astfel, slujitori în zona lor geografică.

Fiecare denominaţie evanghelică din Romania are acum propriul Sistem de echipare şi există la fiecare Sistem o Echipă de Conducere, sub coordonarea directă a Coordonatorului Naţional de la sistemul respectiv. Astfel avem sisteme de pregătire la  Cultul Crestin Penticostal, Cultul Creştin Baptist, Cultul Creştin după Evanghelie, Mişcarea Evanghelică a Bisericilor Autonome şi există deasemenea un Sistem pentru Lucrarea cu Femeile. Se află în dezvoltare şi o lucrare de echipare în cadrul mişcării Oastea Domnului.

În anul 2003, mai mult de 2000 de studenţi erau înregistraţi în programe de pregătire în diferite CPBL. Apoi, în anul 2005, erau 5500 de studenţi, bărbaţi şi femei,  în pregătiri de niveluri diferite în CPBL din ţară. La ora actuală nu se mai ţine strict o asemenea evidenţă, Centrele de Pregătire aparţinând bisericilor şi nu lui EBE iar programa de echipare din multe CPBL are şi alte cursuri pe lângă cursurile EBE. Viziunea a fost captată de foarte mulţi lideri, materialele de pregătire se pun la dispoziţie prin EBE tuturor celor interesaţi şi fiecare Sistem încercearcă în colaborare cu denominaţia respectivă să răspundă nevoilor specifice.