Misiunea creștină

Fiecare creştin cunoaşte Marea Însărcinare: „Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile…”
iar ascultarea de această poruncă este obligatorie şi înseamnă MISIUNE.
Cursul are materiale care reuşesc să accentueze baza biblică a misiunii, să contureze profile biblice şi contemporane de oameni dedicaţi misiunii; de asemenea acest curs prezintă istoria misiunii ultimelor secole precum şi bazele misiunii moderne.

Prin conţinut şi alte materiale secundare participanţii reuşesc să înţeleagă nevoia specială de pregătire pentru a face faţă provocărilor culturale şi transculturale, nevoie pe care va trebui să şi-o asume orice creştin care vrea să se bucure în ziua în care Hristos va fi glorificat pentru că a răscumpărat cu sângele Lui, oameni de orice seminţie şi orice limbă.
Citat: „Pasiunea apostolică este o alegere voită, intenţionată, de a trăi pentru Hristos în mijlocul naţiunilor. Înţelesul se extinde până la dedicarea de a merge până la moarte să răspândeşti gloria Lui. Este un atribut al celor ce sunt dedicaţi lui Isus Hristos, care visează ca întregul pământ să fie umplut de gloria Domnului!”