Comunicarea Cuvântului lui Dumnezeu

Care credincios nu ar dori să asculte predici bune, inspirate şi ziditoare, sau… care predicator nu-şi doreşte să aibă mesaje bine aranjate, fundamentate din punct de vedere biblic şi relevante pentru ascultători?!
Acest curs de omiletică, învaţă arta de a pregăti şi a prezenta un mesaj biblic într-o predică expozitivă, şi foloseşte ca material de bază cartea unuia dintre cei mai mari omileticieni contemporani „Arta comunicării adevărului biblic” de J. Hadon Robinson şi „Potretul predicatorului” de J. Stood.
De la alegerea pasajului, prin procesul de studiu al textului şi actualizare a mesajului biblic, până la alcătuirea celei mai bune schiţe de predică şi prezentarea, la propriu, a  mesajului, cursul este un profesor excelent oferind şi metode de autoevaluare.
Niciodată nu vei mai citi un text ca pretext şi apoi să predici despre altceva! După acest curs ai toate şansele să predici nu numai frumos ci şi cu autoritatea care vine din Cuvântul Lui !
Citat: „ …când un predicator nu reuşeşte să predice Scripturile, îşi pierde autoritatea. El nu-i mai confruntă pe oameni cu un cuvânt de la Dumnezeu, ci doar cu un alt cuvânt de la oameni. Prin predicarea Scripturii, Dumnezeu merge în întâmpinarea oamenilor… când Dumnezeu se confruntă cu un om şi când îi prinde sufletul, se petrece un lucru uimitor.”